Průkaz ZTP

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Průkaz ZTP je ve společnosti nejvýrazněji zažitý pojem pro průkaz osoby se zdravotním postižením. Ve skutečnosti však představuje zkratka ZTP pouze jednu ze tří variant průkazu a jejich současné souhrnné označení zní průkaz pro osoby se zdravotním postižením, zkráceně tedy průkaz OZP.

Jedná se o průkaz, jež vydává místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce osobám, které jsou uznány za dlouhodobě tělesně, smyslově nebo duševně postižené, a který těmto osobám zakládá nárok na určité výhody. Jde zejména o výhody v oblasti dopravy, ale i o celou řadu dalších benefitů. Řízení o přiznání průkazu se zahajuje na základě žádosti podané na zmíněném kontaktní pracoviště Úřadu práce.

Typy průkazů OZP

Dle rozsahu a závažnosti daného postižení se tyto průkazy rozlišují na tři typy:


  • průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) – těžce postižení
  • průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) – zvlášť těžce postižení
  • průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) – zvlášť těžce postižení/průvodce


Legislativa řešící danou problematiku:

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů: zde můžeme nalézt většinu informací týkajících se průkazů OZP.

Pozor však na znění pozdějších předpisů, např. předpis č. 329/2014 Sb., kterým se výše uvedený zákon mění.

Vyhláška č. 388/2011 Sb., vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů: příloha č. 4 k uvedené vyhlášce obsahuje zdravotní stavy, na základě kterých lze přiznat průkaz osoby se zdravotním postižením.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: průběh řízení o přiznání průkazu OZP, stejně jako kterékoli jiné správní řízení upravuje zmíněný zákon.

Aktuální vzhled průkazu OZP

Vzhled průkazů OZP prošel od roku 2012 celou řadou změn. Vydáváno bylo několik typů dočasných průkazů či tzv. S-karta. Důležité je proto znát současnou podobu průkazů, neboť všechny předchozí verze jsou nyní již neplatné a nelze na ně uplatňovat žádnou z možných výhod.

Současná, aktuální podoba průkazu vypadá takto:

Přední strana průkazu OZP   Zadní strana průkazu OZP
© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí