Průkaz ZTP

Dálniční známka pro průkaz ZTP a ZTP/P

Dle zákona o pozemních komunikacích je držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P při cestování po dálnici či rychlostní silnici osvobozen od povinnosti kupovat dálniční známku. Tato výhoda ovšem platí pouze v případě, že je ve vozidle na zpoplatněných komunikacích držitel průkazu přítomen. Zároveň musí být majitelem vozidla přímo držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo jeho osoba blízká.Pozor bychom měli dát i na situace, kdy osoba blízká odváží zdravotně postiženého např. do lázní a poté se po dálnici vrací zpět. Zatímco cesta tam dálniční známku nevyžadovala, na zpáteční cestu by si ji dle zákona již příbuzný zdravotně postiženého zakoupit měl. Policisté v takovém případě mohou řidiči tohoto vozidla uložit pokutu. Policie ČR sice uvádí, že doloží-li řidič potvrzení o pobytu držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P v daném zdravotnickém zařízení, bude zmíněná pokuta prominuta. Ovšem vzhledem k tomu, že celé dokazování by pravděpodobně probíhalo až v následujícím správním řízení, nabízí se otázka, zda by jednodušším řešením nebylo se při zpáteční cestě dálnici raději vyhnout.

Pamatovat bychom měli také na skutečnost, že osvobození od povinnosti nákupu dálniční známky platí pouze v rámci ČR. Na cestování po zpoplatněných komunikacích v zahraničí se tato výhoda bohužel nevztahuje.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.