Průkaz ZTP

Výhody pro držitele průkazu ZTP/P

Držitel platného průkazu ZTP/P má nárok na tyto základní výhody:

  • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
  • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních


  • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
  • slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
  • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
  • bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce

Jedná se v podstatě o výhody, které se vztahují k průkazu ZTP, rozšířené o možnost bezplatné dopravy pro průvodce či vodícího psa. Pochopitelně i pro průkaz ZTP/P platí, že má jeho držitel nárok na výplatu příspěvku na mobilitu, požádá-li o něj či na pořízení parkovacího průkazu. Dále se ho týká osvobození od povinnosti nákupu dálniční známky a další rozšířené výhody.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí