Průkaz ZTP

Časté dotazy na průkazy TP, ZTP a ZTP/P

Vyhrazené parkovací místo pro OZP

Jsem osoba zdravotně postižená. Rád bych si nechal zřídit vyhrazené parkovací místo pro invalidy. Jak ho získám?

Žádat o vyhrazené parkování před domem může držitel průkazu ZTP/P (v některých městech i ZTP), který je majitelem vozidla. Vyhrazené parkování pro zdravotně postižené vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze či Brně úřad městské části, dle bydliště žadatele. Konkrétně se je třeba obracet na stavební odbor, popřípadě na odbor dopravy.

Podmínky získání vyhrazeného parkovacího místa se mohou v jednotlivých obcích lišit. Obecně platí, že žadatel o místo bude k vyřízení pravděpodobně potřebovat kopii platného průkazu ZTP/P, případně ZTP, kopii parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením a velkého technického průkazu. Ačkoli jsou zdravotně postižené osoby od většiny souvisejících poplatků osvobozeni, počítat je třeba s uhrazením poplatku za vodorovné vyznačení parkovacího místa. Náklady žadatele se mohou v jednotlivých městech pohybovat přibližně od 1 000,- Kč až po 4 000,- Kč.

Konkrétní informace podají úředníci stavebního, popřípadě dopravního odboru daného úřadu.

Platnost průkazů osob se zdravotním postižením v zahraničí

Jsem držitelem průkazu ZTP či ZTP/P. Vztahují se na mě nějaké výhody i v zahraničí?

Bohužel nikoli. Země EU se nedohodly na vzájemně uznávaných výhodách pro zdravotně postižené občany. Jediný související doklad platný v zemích EU představuje parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením.

Průkaz OZP a invalidní důchod

Byl mi přiznán invalidní důchod III. stupně. Mám nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením?

V této souvislosti bohužel ne. Ačkoli nárok na invalidní důchod posuzuje okresní správa sociálního zabezpečení stejně jako u průkazu OZP, děje se tak dle vzájemně nesouvisejících právních předpisů a posudkových kritérií. Jde tedy o dvě nesouvisející agendy. Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením je nutné podat na příslušném úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele. Tato žádost bude posuzována ve standardním správním řízení včetně posuzování zdravotního stavu.

Ztráta průkazu osoby se zdravotním postiženímZtratil jsem svůj průkaz OZP. Co mám dělat?

V případě ztraceného, odcizeného či zničeného průkazu OZP platí povinnost tuto skutečnost nahlásit pobočce úřadu práce, která rozhodla o jeho přiznání. Ta také vystaví průkaz nový. Jeho výroba probíhá stejně jako v případě převzetí průkazu a trvá asi do dvou týdnů.

Na rozdíl od první výroby průkazu je však tato spojena s uhrazením správního poplatku ve výši 200,- Kč. V případě, že budete mít k dispozici protokol od policie o odcizení průkazu, tento poplatek platit nemusíte.

Slevy na vstupném pro držitele průkazů OZP

Mají pořadatelé kulturních, sportovních či společenských akcí povinnost poskytovat slevy na vstupném pro držitele průkazů OZP?

Zmíněnou povinnost pořadatelé těchto akcí ze zákona nemají. Jedná se tedy o slevy nenárokové a záleží plně na pořadateli akce, zda či v jakém rozsahu slevy na vstupném poskytne.

Starší typy průkazu OZP

Jsem držitelem staršího typu průkazu OZP s platností trvale. Nyní se však vydávají odlišné, plastové průkazy. Znamená to problém?

Oblast průkazů pro osoby se zdravotním postižením prošla v posledních několika letech poněkud bouřlivým vývojem. V různých obdobích do roku 2015 se postupně vydávaly průkazy mimořádných výhod (papírové v plastovém pouzdru), několik typů dočasných průkazů (papírových, zavařených v průhledném pevném obalu), dále tzv. S-karta (plastová, zelená). V roce 2015 bylo nutné všechny předchozí typy průkazů (kromě již v té době neplatné S-karty) vyměnit za nový, aktuální typ, který všechny předchozí sjednocuje.

Od roku 2016 jsou jakékoli z předchozích typů průkazů neplatné a to bez ohledu na vyznačené datum platnosti. Vzhledem k tomu, že tyto starší typy již nelze vyměnit, jediný způsob, jak získat aktuální průkaz, představuje možnost podat žádost o jeho přiznání. Je však třeba počítat se skutečností, že v rámci tohoto řízení bude opět posuzován zdravotní stav žadatele a celé řízení může trvat kolem třech měsíců.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí