Průkaz ZTP

Vztah průkazu OZP a příspěvku na mobilitu

Průkazy OZP a příspěvek na mobilitu spolu vždy úzce souvisely, ale jejich provázání se v posledních letech měnilo. V současné době však platí, že osoby, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na příspěvek na mobilitu, pokud o něj požádají.

Příspěvek na mobilitu je dávka pro osoby se zdravotním postižením, které se v kalendářním měsíci pravidelně za úhradu dopravují nebo jsou dopravovány a nejsou jim poskytovány pobytové sociální služby (např. v domově pro seniory). Výše příspěvku na mobilitu činí 900,- Kč měsíčně.

Osoby, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na příspěvek na mobilitu, ovšem od měsíce, kdy o něj požádají, nikoli od měsíce přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pokud tedy požádáme o průkaz OZP v únoru, v květnu je nám přiznán a následně v květnu požádáme i o příspěvek na mobilitu, ten bude přiznán a poté vyplacen od května, nikoli od února.Doporučenou a obvyklou praxí proto bývá podat žádost o příspěvek na mobilitu spolu s žádostí o průkaz OZP. V takovém případě úřad práce přeruší řízení o příspěvku na mobilitu na dobu, po kterou bude posuzován nárok na průkaz. Teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o průkazu OZP úřad práce rozhodne o příspěvku na mobilitu.

V případě zamítnutí nároku na průkaz OZP nebo přiznání nároku na průkaz TP zamítne úřad práce i žádost o příspěvek na mobilitu. Bude-li přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P, vydá úřad práce rovněž rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu a to od měsíce podání žádosti, načež doplatí dávku zpětně za celou dobu, kdy bylo řízení přerušeno.

Žádat o příspěvek na mobilitu samostatně, bez souběžné či přechozí žádosti o průkaz OZP možné není.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí