Průkaz ZTP

Parkovací průkaz pro zdravotně postižené

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením opravňuje svého držitele k některým výhodám v rámci pozemních komunikací. Jedná se především o parkování na místech vyhrazených pro invalidy. Jde o parkovací místa opatřená příslušným piktogramem, která známe téměř ze všech tuzemských parkovišť.

Dále sem patří možnost vjet autem do zákazu stání a stát v této ulici po dobu nezbytně nutnou, tj. např. k vyložení věcí. Vozidlo však zároveň nesmí představovat překážku provozu. To samé platí i pro zákaz stání s tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ nebo „mimo zásobování“.

Další výhodu představuje také osvobození od povinnosti platit za dálniční známku nebo vyhrazené parkování před domem.

Podmínky platnosti výhod parkovacího průkazu

Uvedené výhody však platí pouze tehdy, patří-li vůz zdravotně postiženému nebo jeho osobě blízké a je-li v něm zdravotně postižená osoba přepravována. Ta musí mít u sebe vždy i platný průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Parkovací průkaz by měl být rovněž umístěn na viditelném místě za sklem ze strany řidiče, přední stranou s vyznačenou platností směrem ven z vozidla.

Zmíněné výhody se rovněž netýkají osob s praktickou nebo úplnou hluchotou.

Právě na popud neslyšících proto vznikla možnost volby, zda žadatel chce či nechce na průkazu OZP uvést symbol sluchového (nebo zrakového) postižení.Jak získat parkovací průkaz pro invalidy

Na vydání parkovacího průkazu mají nárok pouze osoby, které jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P. Parkovací průkaz nevydává úřad práce, nýbrž obecní úřad obce s rozšířenou působností, konkrétně jeho sociální odbor.

Parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením se na výše uvedeném úřadě vydávají na počkání. Nutná je osobní účast držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P alespoň v autě u úřadu. S sebou je potřeba mít občanský průkaz, průkaz ZTP nebo ZTP/P a jednu fotografii o rozměrech 35x45 mm, která odpovídá současné podobě.

Platnost parkovacího průkazu musí vždy korespondovat s datem platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P. Možnost parkovat na místech pro invalidy platí ve všech zemích Evropské unie. Parkovací průkaz není vázán na konkrétní vozidlo a je tedy přenosný za již uvedené podmínky, že konkrétní vozidlo patří zdravotně postiženému nebo jeho osobě blízké.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.