Průkaz ZTP

Tiskopisy pro průkazy osob se zdravotním postižením

Abychom měli jistotu aktuálnosti formulářů, vyplatí se je stahovat přímo na oficiálním portálu MPSV, kde je možnost tiskopisy přímo před stažením či vytištěním rovnou vyplnit. Následující odkazy vedou přímo na konkrétní stránku daného dokumentu na tomto portálu.

Při otevření odkazu na konkrétní formulář portálu Ministerstva práce a sociálních věcí však je třeba dát pozor na následující skutečnost. Prázdný či již vyplněný formulář bychom neměli tisknout skrze volbu „tisk“ v rámci internetového prohlížeče. V takovém případě vytiskneme nevzhledný mnohastránkový dokument, který neodpovídá vzhledu skutečné žádosti a pobočky Úřadu práce ho jako žádost neakceptují. Veškeré volitelné akce, ať už jde o ukládání či tisk prázdných nebo vyplněných formulářů, je nutné volit v menu na pravé straně. Správnost vytištění lze snadno zkontrolovat, neboť tiskneme-li oboustranně, měly by se následující formuláře vejít na jeden list.

Žádosti o průkazy OZP

Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením – podává se v případě, kdy dosud nebyl přiznán žádný průkaz OZP nebo kdy nárok na dříve přiznaný průkaz již vypršel.

Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením – podáváme v případě, kdy chceme získat vyšší stupeň průkazu nebo kdy se blíží konec nároku na stávající průkaz.

Odvolání

Vzor odvolání – slouží jako vzor pro tvorbu vlastního znění odvolání ve věci přiznání průkazu OZP. Obsahuje povinné náležitosti a jednoduché pokyny pro tvorbu vlastního textu.Plné moci

Následující dokumenty nevytvořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, nicméně vám mohou pomoci v rámci agendy průkazů OZP a pobočky Úřadu práce je akceptují.

Plná moc: žádost o průkaz – jedná se o zplnomocnění v rámci řízení o přiznání průkazu OZP. Zmocněnci je zasílána korespondence, má možnost nahlížet do spisu, dokládat nové skutečnosti apod. Platnost této plné moci končí nabytím právní moci rozhodnutí ve věci žádosti o průkaz.

Plná moc: změna průkazu – plná moc pro zastoupení ve věci žádosti o změnu průkazu OZP. Tato plná moc rovněž končí nabytím právní moci rozhodnutí v meritu věci.

Plná moc: převzetí průkazu – vzhledem k obtížnosti dopravy na úřady pro zdravotně postižené slouží tato plná moc k tomu, aby jim průkaz mohl vyzvednout někdo jiný.

Hlášení změn

Změna adresy – slouží k oznámení změny trvalého bydliště, skutečného bydliště nebo doručovací adresy žadatele o průkaz správnímu orgánu.

Hlášení změn – obecný formulář pro hlášení změn.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí