Průkaz ZTP

Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

Formulář žádost o změnu nároku na průkaz OZP podáváme ve dvou případech.

Prvním z nich je situace, kdy již byl přiznán některý z typů průkazů, a došlo ke zhoršení zdravotního stavu. V rámci tohoto řízení máme šanci na získání vyššího stupně průkazu a dosáhnout tak na další výhody s ním spojené.

Uvedenou žádost však podáváme i tehdy, kdy nepožadujeme vyšší stupeň, a to v případě blížícího se konce nároku na stávající průkaz. Je tomu tak proto, že změnou se zde rozumí nejen stupeň průkazu, nýbrž i doba nároku na něj.

Praxe ukazuje, že řízení ohledně nároku na průkaz OZP trvá většinou alespoň tři měsíce. Nejpozději tedy tři měsíce před koncem nároku na stávající průkaz musíme podat žádost o změnu nároku na průkaz OZP. V případě, kdy již doba nároku na průkaz uplynula, je nutné podat běžnou žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.Vyplňování formuláře žádost o změnu nároku na průkaz OZP

Vyplňování uvedené žádosti je zcela totožné s prvotní žádostí o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením s výjimkou části F.

Část F – Důvod žádosti o změnu průkazu osoby se zdravotním postižením:

V této části uvádíme důvod podání žádosti. Typicky se jedná o zhoršení zdravotního stavu. Můžeme zde vypsat i konkrétní oblasti zhoršení a jejich dopad na schopnost mobility či orientace v běžném životě. Pokud se nejedná o zhoršení zdravotního stavu, uvádíme jako důvod konec doby nároku na stávající průkaz. Část F slouží k upřesnění záměru žadatele, její vyplnění není pro pokračování řízení nutné.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí