Průkaz ZTP

Povinnosti držitele průkazu OZP a dalších osob

Měli bychom vědět také o tom, že kromě výhod jsou s průkazy OZP spojeny i nějaké povinnosti. Ty se týkají většinou okolností jejich vrácení úřadu práce.

Zákon stanovuje držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením povinnost ohlásit do 8 dnů ztrátu, odcizení či zničení průkazu krajské pobočce Úřadu práce, která průkaz vydala. Stejná povinnost platí i v případě změn údajů uvedených na průkazu. Dnem nahlášení těchto skutečností pozbývá stávající průkaz platnosti. Uvedená pobočka Úřadu práce pak vydává průkaz nový se stejnou platností, jako měl průkaz původní. V případě nalezení již ohlášeného ztraceného průkazu má jeho držitel povinnost tento průkaz rovněž vrátit krajské pobočce Úřadu práce, která průkaz vydala.

Povinnost vrátit stávající průkaz platí i v případě vydání nového průkazu. Pokud jsme tedy žádali o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a na základě této žádosti je nám vystavován nový průkaz (ať již vyššího, stejného či nižšího stupně), máme povinnost dosavadní průkaz vrátit.

Stejně tak musí dle zákona vrátit jakýkoli nalezený průkaz OZP i kterákoli jiná osoba. Rovněž bychom měli vracet průkaz zemřelého rodinného příslušníka, pokud průkaz OZP vlastnil.Přestupky a sankce

Přestupku se v této souvislosti dopustí ten, kdo úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz osoby se zdravotním postižením. Stejně je tomu i v případě nedodržení výše uvedených povinností. Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 20 000,- Kč.

Praxe ukazuje, že v uplatňování sankcí v tomto směru úřad práce příliš důsledný není. Nárok však na uložení pokuty má, proto chceme-li se vyhnout případným problémům, měli bychom výše uvedené povinnosti brát v potaz.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.• Soukromí