Průkaz ZTP

Průkaz ZTP - výhody

Osoba, která je držitelem platného průkazu ZTP, má nárok na následující základní výhody:

  • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
  • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních


  • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
  • slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

Kromě výše uvedeného vzniká držiteli průkazu ZTP také nárok na pořízení parkovacího průkazu, na výplatu příspěvku na mobilitu, požádá-li o něj, dále je osvobozen od povinnosti nákupu dálniční známky a vztahují se na něj i další rozšířené výhody.

© 2016 • Webmaster • Všechna práva vyhrazena.